Je to Vaše volba

Mnozí z nás touží žít pravým venkovským stylem uprostřed přírody bez rušivých momentů civilizace. Někteří si to dopřejí až při odchodu do důchodu.
 Kdo se narodil na vesnici, zvolil by raději město, kvůli zaměstnání a lepšímu přístupu k nejrůznějším aktivitám. Je příjemné volit ten či onen styl, ale nakonec se musíme rozhodnout a zvážit všechna pro a proti.

lesní panna

Ø  Městský styl a klady a zápory
            snadněji se získává zaměstnání díky širší nabídce
            menší vzdálenost do práce, do školy, na nákup
            společenské vyžití
Zápory jsou jasné, málo přírody a neustálý ruch, projíždějící auta a tím horší vzduch. Také děti mají méně příležitostí si jen tak poběhat bez neustálého dozoru.
 
Ø  Venkovský styl, výhody a nevýhody
            rozvinutější sousedské vztahy
            přírodní prostředí
            klidnější zázemí
Nevýhodou je dojíždění a také méně možností pro společenské vyžití. Ne každý se musí na vesnici narodit, aby zde spokojeně žil, ale určité pracovní návyky jsou potřeba.
 
Ø   Lokalita
Každý máme někde místo, kde jsme vyrůstali a mnohé rodiny žijí na stejném místě po staletí.
 Co však dělat v této době, kdy se vše mění a vyhraňuje, a ne každý chce žít jako jeho rodiče a prarodiče. Zvláště, když jsme byli nabádáni, abychom se dobře učili, potom vzhledem ke svému vzdělání hledáme lepší uplatnění jinde. Slibné možnosti se otevírají v zahraničí a pokud je člověk mladý a přizpůsobivý, je dobré zkusit žít jinde.

ovoce
 
Ø  Společenský status
Nejen bydliště se dědí, ale i povolání přechází z jedné generace na druhou. Tyto mezigenerační a vnitrogenerační vztahy určují volbu zaměstnání, ale i volbu životního partnera.
V dnešní době více než před revolucí se promítá do životní dráhy člověka vazba na původní rodinu. To dříve nebývalo, traktorista si vzal třeba učitelku a vše bylo v pořádku. Nyní dochází vlivem společenského postavení k vytváření určitých společenských vrstev. 

Je to Vaše volba
Ohodnoťte příspěvek